Master class, 5-8 April 2016

Проведен 4 дневен курс за придобиване на първоначални умения по :
- ръчна металогравюра
- фина дърворезба

Няма коментари:

Публикуване на коментар