Мастър Клас. Курс по фина дърворезба, инкрустации и металогравюра, 13- 15 септември 2019г Снимки от занаятчийския курс който се проведе в моето ателие по:


  • фина дърворезба     
  • ръчна и машинна металогравюра 
който се проведе в моето ателие от 13 - 15 септември 2019 г.

Засегнати теми:
  • устройство и ъгли на щихел и длето, материали за направата им
  • заточване
  • работа с ръчен и пневмощихел в разновидностите
  • надпис върху метал
  • келтска орнаментика, особености, сенчене
  •  засичане на контур, снемане на ниво върху метал и дърво
  • инкрустация на метал в метал и дърво

Няма коментари:

Публикуване на коментар