Курс по фина дърворезба и металогравюра 1-3 септември 2017 г.Снимки от занаятчийския курс който се проведе в моето ателие по:

 • фина дърворезба     
 • ръчна и машинна металогравюра 
който се проведе в моето ателие от 1-3 септември 2017 г.

Засегнати теми:
 • устройство и ъгли на щихел и длето, материали за направата им
 • заточване
 • работа с ръчен и пневмощихел в разновидностите
 • надпис върху метал
 • келтска орнаментика, акант, спирали, сенчене
 • обемна металогравюра
 • инкрустация на метал в дърво
 • засичане на контур, снемане на ниво върху метал и дърво
 • байцове, покритияДипломирането:
Ретро снимката за спомен :
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар